Project Bedepuszta

Culturele hotspot en eco-retreat

Het Bedepuszta Project

Gasten zijn in Bedepuszta ook automatisch sponsors van het Bedepuszta Project. De opbrengsten uit o.a. verhuur worden namelijk geïnvesteerd in groene en culturele projecten. Onze doelstellingen reiken verder dan de commerciele expoitatie van de locatie. De kleinschaligheid van Bedepuszta als eco-retreat biedt geweldige mogelijkheden op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, energieopwekking en waterhuishouding. Maar ook op het gebied van cultuur; denk aan artists in residence, culturele uitwisselingsprogramma’s en kleine eigenzinnige evenementen.

CO2 compensatiebos

Onze gasten kunnen ook iets extra bijdragen in de vorm van het aanplanten van bomen in Sziget Forest Plantation aan de noord en oostzijde van het dorp. Hier hebben we 8 jaar geleden akkers opgekocht. Het land heeft een oppervlak van circa 4 hectare, uitgebreid met land rondom de Zsúnyi kreek. In het kader van biodiversiteit hebben we delen van het land laten verwilderen, een ander deel is nu gereserveerd voor de aanleg van een duurzaam bos.

Financiering

Het land waar het bos komt is ons eigendom en wordt beschikbaar gemaakt voor aanleg. Ook graven we de gaten voor het planten van de bomen en verzorgen we het bos. De bomen worden gefinancierd door onze gasten en gasten van Sziget Festival die meedoen aan het project.

Europees  bos

Op het land waar het bos wordt aangeplant bevond zich in de bronstijd een Keltisch dorp. Nog altijd vinden we veel aardewerk in het veld. Het plan is om een ‘huis’ uit de Bronsttijd met lokale materialen na te bouwen. Ook het bos rondom moet een bescheiden aanzet worden tot een klein Europees oerbos met o.a. eik, linde, iep, wilg, beuk, es en meidoorn. We gaan het bos uiteraard niet in rechte lijnen planten en ook niet ‘opschonen’. Er komen verschillende zones met oog op het bevorderen van de biodiversiteit.

Footprint

Een vliegretour Amsterdam- Budapest brengt een gemiddelde uitstoot van 435 kg CO2 met zich mee. Een retour met de auto ligt op 300-350 kg, gedeeld door het aantal inzittenden. Een jong volwassen boom neemt ongeveer 25 kg CO2 per jaar op. Gelet op de lange levensduur van de meeste aan te planten boomsoorten, het toestaan van onder en bodemgroei en de garantie dat bomen niet gekapt worden kan worden opgemaakt dat 1 boom meer CO2 opneemt dan de uitstoot van 5 retour vliegtickets. Het is natuurlijk aan de deelnemers zelf om het aantal te planten bomen te bepalen, vooralsnog is er voldoende ruimte in de vallei.

Wat zijn verder onze plannen?

Energiehuis

Tot voor kort stookten we op hout. Dit veroorzaakte te veel roet en stank. Daarom zijn we voor een duur van 5 jaar overgestapt op gas. Ondertussen werken we aan een systeem van ‘stadsverwarming’. De meeste huizen in het dorp willen we vanaf 2026 centraal verwarmen door de bouw van een centraal energiehuis. Vanuit dit gebouw is een netwerk van buizen door het dorp aangelegd, deze buizen transporteren heet water en de huizen worden middels warmtewisselaars met dit netwerk verbonden. De benodigde energie zal afhankelijk van het jaargetijde opgewekt worden met uit het dorp afkomstige biomassa, afval, pellets, zonneboilers of met een warmtepomp (zonnepanelen/net). Ondertussen hebben we 80% van de zonnepanelen en 60% van de leidingen gelegd.

Afval

In een klein dorpje het is relatief overzichtelijk wat het dorp in- en uitgaat. We willen niet alleen zoveel mogelijk hergebruiken, we willen dit ook inzichtelijk maken. In het begin van het dorp staat de vuilcontainer waar alle afval die het dorp verlaat wordt verzamelt. Het meeste van ons eigen afval wordt al uitgesorteerd en hergebruikt. Naast de container komt een ‘No Waste Base’ waar herbruikbaar afval weer terug het dorp ingaat als basis materiaal voor bouw of energieopwekking.

Wateropvang

Nu al wordt het water van de grootste daken opgevangen in ondergrondse basins en putten. In de toekomst gaan we dit uitbreiden en ook zelf bronnen slaan. Het water wordt gebruikt voor irrigatie en het grijswatercircuit.

Waterzuivering

In het dorp is geen riolering aanwezig, daarom wordt zwart water verzameld in beerputten. In de toekomst zullen de beerputten via een trappensysteem verbonden worden met een systeem waarmee dit water biologisch gezuiverd kan worden om vervolgens gebruikt te worden met een grijs water circuit voor het doorspoelen van de toiletten. Op het gebied van waterzuivering krijgen we advies van István Kenyéres van Biopolus.

Voedselproductie

Om en in het dorp liggen akkers met zeer vruchtbare grond. Nu al, hebben we meer dan honderd fruitbomen en geweldige honing, maar vanaf 2021 zullen we ook zelf groente en kruiden gaan verbouwen. Ons doel is om voldoende te produceren om onszelf en de gasten van Village Retreat van groente te kunnen voorzien. Ook de keuken wordt ingericht op seizoensgebonden koken. Daarbij krijgen we advies van chefkok Herb van Drongelen over het inmaken en conserveren van producten.

Kunst

Centraal in het dorp ligt het Müvész huis. Dit huis biedt o.a. onderdak aan kunstenaars. Onder voorwaarden kunnen kunstenaars en muzikanten gedurende een bepaalde periode gratis in Bedepuszta verblijven en werken.

Evenementen

In Bedepuszta wordt muziek en kunst gemaakt, er zijn yoga en tai-chi klassen, er wordt gekweekt, gestookt en gekookt, gegeten en gedronken en dat alles met de natuur als decor. Breng de juiste mensen samen op de juiste plek en je hebt de basis voor een festival. Sinds 2019 vindt in Bedepuszta het festival The Great Yonder plaats. Op The Great Yonder zijn artiesten vrij om de muziek te maken die ze willen maken, waar ze die willen maken en met wie ze die willen maken. Ook worden sprekers uitgenodigd op het festival.

Culinair

Het is helaas niet rendabel om een exclusief restaurant in Bedepuszta te exploiteren. In plaats daarvan, willen we in 2022 starten met ‘dinner&breakfast’ food events, waarbij gastkoks  koken met onze eigen teelt en producten uit de bossen van Nógrád. Op deze manier hopen we een netwerk op te zetten van lokale ondernemers die zich op een bijzondere manier met de productie of bewerking van voedsel bezighouden Het D&B programma zal bestaan uit een uitgebreid diner, live muziek in de bar of bij kampvuur, overnachting, ochtendwandeling en uitgebreid ontbijt verzorgd door innoverende koks.

Kennis

De omgeving rond Bedepuszta leent zich heel goed voor veldwerk. Geologen (Bedepuszta ligt in een Geopark), archeologen (sporen van prehistorische bewoning in Bedepuszta), biologen (beschermen en verrijken flora en fauna) en historici (toegepaste geschiedenis van de direct omgeving) kunnen tezamen het landschap ‘leesbaar’ maken. Ook de in het dorp toegepaste oplossingen voor energie, water en circulariteit maken kennis inzichtelijk. Tenslotte wordt het Bedepuszta Project gezien als een interessant experiment in de oplossing tegen de leegloop van het platteland in Europa.

Biodiversiteit

In en rond het dorp houden we zo veel mogelijk rekening met de planten en dieren. Struiken voor kleine vogels, open stallen voor de zwaluwen, vennen voor de libellen en de kikkers, stapels hout en dakpannen voor vlinders en insecten, etc. We willen dit ook gaan toepassen in het land rondom het dorp middels het aanplanten van verschillende soorten bomen, het uitgraven van dichtgeslibde vennen en het aanleggen van hagen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Compensatie Aanleg Bronbos
 • Water Opvang en zuivering
 • Energie Biomassa en zon
 • Afval Hergebruik en opvang
 • Bio-diversiteit Aanplant en beheer
 • Voedsel Locale productie
 • Culinair Koken met locale producten
 • Events Kleine, bijzondere festivals
 • Cultuur Artist in Residence
 • Kennis Developers, bio-tech, musea
 • Bezinning Yoga, thai chi
 • Compensatie Aanleg Bronbos
 • Water Opvang en zuivering
 • Energie Biomassa en zon
 • Afval Hergebruik en opvang
 • Bio-diversiteit Aanplant en beheer
 • Voedsel Locale productie
 • Culinair Koken met locale producten
 • Events Kleine, bijzondere festivals
 • Cultuur Artist in Residence
 • Kennis Developers, bio-tech, musea
 • Bezinning Yoga, thai chi

villageretreat.eu