Het Bedepuszta Project

Plannen voor de toekomst

Het Bedepuszta Project

Gasten zijn in Bedepuszta ook automatisch sponsors van het Bedepuszta Project. De opbrengsten uit o.a. verhuur worden namelijk geïnvesteerd in groene en culturele projecten. Onze doelstellingen reiken verder dan de commerciele expoitatie van de locatie. De kleinschaligheid van Bedepuszta biedt geweldige mogelijkheden op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, energieopwekking en waterhuishouding. Maar ook op het gebied van cultuur; denk aan artists in residence, culturele uitwisselingsprogramma’s en kleine eigenzinnige evenementen.

Wat zijn onze plannen?

Energiehuis

Tot voor kort stookten we op hout. Dit veroorzaakte te veel roet en stank. Daarom zijn we voor de komende 5 jaar overgestapt op gas. Ondertussen werken we aan een systeem van ‘stadsverwarming’. De meeste huizen in het dorp willen we vanaf 2025 centraal verwarmen door de bouw van een energiehuis. Vanuit dit gebouw wordt een netwerk van buizen door het dorp aangelegd, deze buizen transporteren heet water en de huizen worden middels warmtewisselaars met dit netwerk verbonden. De benodigde energie zal afhankelijk van het jaargetijde opgewekt worden met uit het dorp afkomstige biomassa, afval, pellets, zonneboilers of met een warmtepomp (zonnepanelen/net). 60% van de leidingen zijn ondertussen gelegd. Het project wordt uitgevoerd door Laurens Broek.

Afval

In een klein dorpje het is relatief overzichtelijk wat het dorp in- en uitgaat. We willen niet alleen zoveel mogelijk hergebruiken, we willen dit ook inzichtelijk maken. In het begin van het dorp staat de vuilcontainer waar alle afval die het dorp verlaat wordt verzamelt. Het meeste van ons eigen afval wordt al uitgesorteerd en hergebruikt. Naast de container komt een ‘No Waste Base’ waar herbruikbaar afval weer terug het dorp ingaat als basis materiaal voor bouw of energieopwekking.

Wateropvang

Nu al wordt het water van de grootste daken opgevangen in ondergrondse basins en putten. In de toekomst gaan we dit uitbreiden en ook zelf bronnen slaan. Het water wordt gebruikt voor irrigatie en het grijswatercircuit.

Waterzuivering

In het dorp is geen riolering aanwezig, daarom wordt zwart water verzameld in beerputten. In de toekomst zullen de beerputten via een trappensysteem verbonden worden met een systeem waarmee dit water biologisch gezuiverd kan worden om vervolgens gebruikt te worden met een grijs water circuit voor het doorspoelen van de toiletten. Op het gebied van waterzuivering krijgen we advies van István Kenyéres van Biopolus.

Voedselproductie

Om en in het dorp liggen akkers met zeer vruchtbare grond. Nu al, hebben we meer dan honderd fruitbomen en geweldige honing, maar vanaf 2021 zullen we ook zelf groente en kruiden gaan verbouwen. Ons doel is om voldoende te produceren om onszelf en de gasten van Village Retreat van groente te kunnen voorzien. Ook de keuken wordt ingericht op seizoensgebonden koken. Daarbij krijgen we advies van chefkok Herb van Drongelen over het inmaken en conserveren van producten.

Kunst

Centraal in het dorp ligt het Müvész huis. Dit huis biedt o.a. onderdak aan kunstenaars. Onder voorwaarden kunnen kunstenaars en muzikanten gedurende een bepaalde periode gratis in Bedepuszta verblijven en werken.

Evenementen

In Bedepuszta wordt muziek en kunst gemaakt, er zijn yoga en tai-chi klassen, er wordt gekweekt, gestookt en gekookt, gegeten en gedronken en dat alles met de natuur als decor. Breng de juiste mensen samen op de juiste plek en je hebt de basis voor een festival. Sinds 2019 vindt in Bedepuszta het festival The Great Yonder plaats. Op The Great Yonder zijn artiesten vrij om de muziek te maken die ze willen maken, waar ze die willen maken en met wie ze die willen maken. Ook worden sprekers uitgenodigd op het festival.

Culinair

Het is helaas niet rendabel om een exclusief restaurant in Bedepuszta te exploiteren. In plaats daarvan, willen we in 2022 starten met ‘dinner&breakfast’ food events, waarbij gastkoks  koken met onze eigen teelt en producten uit de bossen van Nógrád. Op deze manier hopen we een netwerk op te zetten van lokale ondernemers die zich op een bijzondere manier met de productie of bewerking van voedsel bezighouden Het D&B programma zal bestaan uit een uitgebreid diner, live muziek in de bar of bij kampvuur, overnachting, ochtendwandeling en uitgebreid ontbijt verzorgd door innoverende koks.

Kennis

De omgeving rond Bedepuszta leent zich heel goed voor veldwerk. Geologen (Bedepuszta ligt in een Geopark), archeologen (sporen van prehistorische bewoning in Bedepuszta), biologen (beschermen en verrijken flora en fauna) en historici (toegepaste geschiedenis van de direct omgeving) kunnen tezamen het landschap ‘leesbaar’ maken. Ook de in het dorp toegepaste oplossingen voor energie, water en circulariteit maken kennis inzichtelijk. Tenslotte wordt het Bedepuszta Project gezien als een interessant experiment in de oplossing tegen de leegloop van het platteland in Europa.

Biodiversiteit

In en rond het dorp houden we zo veel mogelijk rekening met de planten en dieren. Struiken voor kleine vogels, open stallen voor de zwaluwen, vennen voor de libellen en de kikkers, stapels hout en dakpannen voor vlinders en insecten, etc. We willen dit ook gaan toepassen in het land rondom het dorp middels het aanplanten van verschillende soorten bomen, het uitgraven van dichtgeslibde vennen en het aanleggen van hagen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Water Opvang en zuivering
 • Energie Biomassa en zon
 • Afval Hergebruik en opvang
 • Bio-diversiteit Aanplant en beheer
 • Voedsel Locale productie
 • Culinair Koken met locale producten
 • Events Kleine, bijzondere festivals
 • Cultuur Artist in Residence
 • Kennis Developers, bio-tech, musea
 • Bezinning Yoga, thai chi
 • Water Opvang en zuivering
 • Energie Biomassa en zon
 • Afval Hergebruik en opvang
 • Bio-diversiteit Aanplant en beheer
 • Voedsel Locale productie
 • Culinair Koken met locale producten
 • Events Kleine, bijzondere festivals
 • Cultuur Artist in Residence
 • Kennis Developers, bio-tech, musea
 • Bezinning Yoga, thai chi

villageretreat.eu