Huisregels

Wat mag wel, wat mag niet..

Huisregels

1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder toestemming vooraf. In de woningen waar een huisdier niet is toegestaan, is ook bezoek met een huisdier niet toegestaan.

2. Het is verboden te roken in de huizen en in de algemene ruimtes in het dorp. Roken is alleen toegestaan in de rokerszones en in de tuin van het gehuurde huis. Peuken moeten goed worden uitgemaakt en opgeruimd.

3. Het is niet toegestaan om anderen overlast te bezorgen.

4. Vuur mag alleen op plekken waar dit is aangegeven.

5. Bezoek is welkom, maar bezoek hiervan dient vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden.

6. Bezoek waar niet voor is gereserveerd mag niet blijven overnachten zonder onze toestemming.

7. Het is niet toegestaan 1 of meerdere tenten, vouwwagens, caravans etc. in of bij de woning te plaatsen zonder toestemming.

8. U mag onze woningen niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd zijn, deze zijn bedoelt voor een rustig verblijf en niet bedoeld voor het vieren van feestjes & partijen in de ruimste zin van het woord, zonder dat hier expliciet toestemming voor gegeven is.

9. Het is niet toegestaan het bedlinnen en overig beddengoed mee naar buiten te nemen.

10. Meubilair voor binnen dient ook binnen in huis te blijven, gelieve stoelen etc. en andere meubels binnen te laten.

11. Parasol (indien aanwezig) intrekken bij harde wind en regen.

12. Vaatwasmachine en koelkast dienen voor vertrek leeg te zijn.

13. Het is niet toegestaan te frituren in de woning.

14. Het meenemen van elektrische apparaten die veel energie behoeven (denk o.a. aan heaters/zonnehemel etc.) is niet toegestaan zonder toestemming.

15. Het is niet toegestaan om in het zwembad te zwemmen wanneer wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan (bijvoorbeeld bij schoonmaak).

16. Het is niet toegestaan om met kleding (zijnde geen zwemkleding) in het zwembad te zwemmen.

17. Het is niet toegestaan om drank of eten mee het zwembad in te nemen.

18. Ten aller tijde dienen aanwijzingen van het personeel op te worden gevolgd.

19. Het is niet toegestaan om meubilair of andere attributen van het evenementen terrein (bar-stage-paviljoen-hangout-school-sauna) weg te nemen.

20. Het is niet toegestaan om niet publieke ruimtes en andere (niet gereserveerde) huizen te betreden .

21. Het is niet toegestaan om afgesloten putten te openen.

22. Gasten dienen zelf zorg te dragen voor hun veiligheid en dat van hun kinderen.

23. Als schade of breuk is gemaakt, dient dit gemeld te worden.

24. Aanwijzingen van het personeel van Village Retreat dienen te worden opgevolgd.

Indien de huisregels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor passende maatregelen te nemen en eventuele kosten die hieruit voortvloeien, geheel of gedeeltelijk te verrekenen.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Eindschoonmaak

Wat vragen wij van u? Bij vertrek:

* bedlinnen van de bedden halen en in de daarvoor aanwezige wasmand leggen.

* vaat schoon in de kast achterlaten, vaatwasser leeg

* lampen uit en koelkast leeg

* huisvuil gescheiden deponeren in de daarvoor aanwezige container.

Helaas komt het nogal eens voor dat mensen hun huisvuil, een volle vaat, lege flessen, nog opgemaakte bedden etc. na vertrek in de woning achterlaten. De daaruit voortvloeiende kosten zullen worden verrekend.

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen deze inhoudingen nooit te hoeven toepassen.

ALGEMENE REGELS

Borg

De borgsom bedraagt € 150,–. Bij het niet melden van ontstane schade of gebreken tijdens uw verblijf en constatering hiervan bij nacontrole van de woning en waarbij een bedrijf moet komen om de schade te herstellen, stellen wij u voor de te maken kosten van herstel of reparatie verantwoordelijk.

Klachten of suggesties
Ondanks onze zorg, is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of kunnen verbeteren en er direct en nog tijdens uw verblijf iets aan kunnen doen.

Klachten van eventuele manco’s die pas bij vertrek gemeld worden, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Als gast bent u aansprakelijk voor ontstane schade tijdens uw verblijf en verplicht dit per omgaande te melden, ook schades veroorzaakt door uw medegasten etc. Schades/breuk etc., die reeds bij aankomst aanwezig of zichtbaar zijn, dienen gelijk bij aankomst gemeld te worden. Achteraf melden van schades/breuk etc. kunnen wij niet meer herleiden/toekennen en komen voor rekening van de huidige huurder.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn NIET aansprakelijk voor: schade en/of letsel, ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein; schade en/of letsel ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden van geluidsoverlast, hinder etc. ondervonden tijdens het verblijf in en om onze woningen veroorzaakt door derden in de breedste zin des woords. We zullen vanzelfsprekend wel onze uiterste best doen om de overlast zo snel mogelijk te v

villageretreat.eu