Duurzaam project

Doelstellingen voor een klein Utopia

Circulair dorp als culturele broeiplaats.

Onze doelstellingen reiken verder dan de commerciele exploitatie van het vakantiedorp. De kleinschaligheid van Bedepuszta biedt geweldige mogelijkheden op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, energieopwekking en waterhuishouding. Maar ook op het gebied van cultuur. Denk aan artists in residence, culturele uitwisselingsprogramma’s en kleine eigenzinnige evenementen. 

Wat zijn onze plannen?

 1. Energiehuis

  De meeste huizen in het dorp willen we centraal verwarmen door de bouw van een energiehuis. Vanuit dit gebouw wordt een netwerk van buizen door het dorp aangelegd, deze buizen transporteren heet water en de huizen worden middels warmtewisselaars met dit netwerk verbonden. De basis van dit project ligt al voor 60%. In 2025 verwachten we het energiehuis te kunnen openen. De benodigde energie zal afhankelijk van het jaargetijde opgewekt worden met biomassa (geen kaphout!), afval, zonneboilers of met een warmtepomp (zonnepanelen/net). Dit project wordt geleid door Laurens Broek.

 2. Circulariteit 

  In een klein dorpje het is relatief overzichtelijk wat het dorp in- en uitgaat. We willen niet alleen zoveel mogelijk hergebruiken, we willen dit ook inzichtelijk maken. In het begin van het dorp staat de vuilcontainer waar alle afval die het dorp verlaat wordt verzamelt. Naast de container willen we een ‘Waste Base’ waar herbruikbaar afval weer terug het dorp ingaat als basis materiaal voor bouw, energie of tuinbouw: papier en hout voor verbranding in de houtovens, glas en piepschuim voor de bouw en etensresten voor de compost. Plastics blijven het grootste probleem, maar ook daar zijn we met oplossingen bezig.

 3. Wateropvang

  Nu al wordt het water van de grootste daken opgevangen in ondergrondse basins en putten. In de toekomst gaan we dit uitbreiden en ook zelf bronnen slaan. Het water wordt gebruikt voor irrigatie en (in de toekomst)het grijswatercircuit.

 4. Waterzuivering

  In het dorp is geen riolering aanwezig, daarom wordt zwart water verzameld in beerputten. In de toekomst zullen de beerputten via een trappensysteem verbonden worden met een systeem waarmee dit water biologisch gezuiverd kan worden om vervolgens gebruikt te worden met een grijs water circuit voor het doorspoelen van de toiletten. Het Hongaarse bedrijf Biopolus is een internationaal expert op dit gebied.

 5. Voedselproductie

  In en om het dorp liggen akkers met vruchtbare grond. Nu al, hebben we heel veel fruit van de meer dan honderd fruitbomen en geweldige honing van de imker, maar we verbouwen ook zelf onze groentes en kruiden verbouwen. De doelstelling is, dat we in 2025 zeventig procent van het eten dat we in Bedepuszta bereiden van onze eigen grond komt.

 6. Kunst

  De Artist Farm ligt centraal in het dorp en biedt o.a. onderdak aan muzikanten en kunstenaars. Onder voorwaarden kunnen zij gedurende een bepaalde periode gratis in Bedepuszta Village Retreat verblijven en werken. In de toekomst willen we hier een internationaal programma van maken.

 7. Evenementen

  In Bedepuszta wordt muziek en kunst gemaakt, er zijn yoga en tai-chi klassen, er wordt gekweekt, gestookt en gekookt, gegeten en gedronken en dat alles met de natuur als decor. Breng de juiste mensen samen op de juiste plek en je hebt de basis voor een festival. In de nabije toekomst zullen meerdere evenementen per jaar in het dorp plaatsvinden. Vaak met verschillende thema’s maar altijd in samenhang met de omgeving. Sinds 2019 organiseren we het festival The Great Yonder in Bedepuszta.

 8. Culinair

  Het is helaas niet rendabel om een exclusief restaurant op Village Retreat te exploiteren. In plaats daarvan, willen we in 2022 starten met ‘dinner&breakfast’ food events, waarbij gastkoks  koken met onze eigen teelt en producten uit de omliggende bossen. Op deze manier hopen we een netwerk op te zetten van lokale ondernemers die zich op een bijzondere manier met de productie of bewerking van voedsel bezighouden Het D&B programma zal bestaan uit een uitgebreid diner, live muziek in de bar of bij kampvuur, overnachting, ochtendwandeling en uitgebreid ontbijt verzorgd door innoverende koks.

 9. Kennis

  De omgeving rond Bedepuszta leent zich heel goed voor veldwerk. Geologen (Bedepuszta ligt in een Geopark), archeologen (sporen van bewoning uit bronstijd en middeleeuwen in en rond Bedepuszta), biologen (beschermen en verrijken flora en fauna) en historici (toegepaste geschiedenis van de direct omgeving) maken het landschap ‘leesbaar’. Ook de in het dorp toegepaste oplossingen voor energie, water en circulariteit maken kennis inzichtelijk.

 10. Biodiversiteit

  In en rond het dorp houden we zo veel mogelijk rekening met de planten en dieren. Struiken voor kleine vogels, open stallen voor de zwaluwen, vennen voor de libellen en de kikkers, stapels hout, tegels en dakpannen voor vlinders en insecten, kreupelhout voor marters en vogels, etc. We willen dit ook gaan toepassen in het land rondom het dorp middels het aanplanten van verschillende soorten bomen, het uitgraven van dichtgeslibte vennen en het aanleggen van hagen. Bij deze ontwikkeling krijgen we hulp van een Hongaarse bioloog.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

villageretreat.eu