Het Bedepuszta Project

Doelstellingen voor een klein Utopia

Circulair dorp als culturele broeiplaats.

Onze doelstellingen reiken verder dan de commerciele expoitatie van de locatie. De kleinschaligheid van Bedepuszta biedt geweldige mogelijkheden op het gebied van voedselproductie, afvalverwerking, energieopwekking en waterhuishouding. Maar ook op het gebied van cultuur, denk aan artists in residence, culturele uitwisselingsprogramma’s en kleine eigenzinnige evenementen. 

Wat zijn onze plannen?

 1. Energiehuis: de meeste huizen in het dorp willen we centraal verwarmen door de bouw van een energiehuis. Vanuit dit gebouw wordt een netwerk van buizen door het dorp aangelegd, deze buizen transporteren heet water en de huizen worden middels warmtewisselaars met dit netwerk verbonden. De benodigde energie zal afhankelijk van het jaargetijde opgewekt worden met biomassa, afval, pellets, zonneboilers of met een warmtepomp (zonnepanelen/net). Dit project wordt geleid door Laurens Broek van Astides.
 2. Circulariteit: in een klein dorpje het is relatief overzichtelijk wat het dorp in- en uitgaat. We willen niet alleen zoveel mogelijk hergebruiken, we willen dit ook inzichtelijk maken. In het begin van het dorp staat de vuilcontainer waar alle afval die het dorp verlaat wordt verzamelt. Naast de container willen we een ‘Waste Base’ waar herbruikbaar afval weer terug het dorp ingaat als basis materiaal voor bouw, energie of tuinbouw: papier en hout voor het aansteken van de houtovens, glas en piepschuim voor de bouw en etensresten voor de compost. Hard plastic zal met een shredder worden vermalen tot basisproduct.
 3. Wateropvang: nu al wordt het water van de grootste daken opgevangen in ondergrondse basins en putten. In de toekomst gaan we dit uitbreiden en ook zelf bronnen slaan. Het water wordt gebruikt voor irrigatie en het grijswatercircuit.
 4. Waterzuivering: in het dorp is geen riolering aanwezig, daarom wordt zwart water verzameld in beerputten. In de toekomst zullen de beerputten via een trappensysteem verbonden worden met een systeem waarmee dit water biologisch gezuiverd kan worden om vervolgens gebruikt te worden met een grijs water circuit voor het doorspoelen van de toiletten. Het Hongaarse bedrijf Biopolus is een internationaal expert op dit gebied.
 5. Voedselproductie: om en in het dorp liggen akkers met zeer vruchtbare grond. Nu al, hebben we meer dan honderd fruitbomen en geweldige honing, maar in de nabije toekomst zullen we ook zelf onze groentes en kruiden gaan verbouwen. Hierbij krijgen we hulp van een  Hongaarse expert op het gebied van biologische landbouw..
 6. Kunst: het Müvesz Ház (Artist House) ligt centraal in het dorp en biedt o.a. onderdak aan kunstenaars. Onder voorwaarden kunnen kunstenaars en muzikanten gedurende een bepaalde periode gratis in Bedepuszta verblijven en werken. In de toekomst willen we hier een internationaal programma van maken.
 7. Evenementen: in Bedepuszta wordt muziek en kunst gemaakt, er zijn yoga en tai-chi klassen, er wordt gekweekt, gestookt en gekookt, gegeten en gedronken en dat alles met de natuur als decor. Breng de juiste mensen samen op de juiste plek en je hebt de basis voor een festival. In de nabije toekomst zullen meerdere evenementen per jaar in Bedepuszta plaatsvinden. Vaak met verschillende thema’s maar altijd in samenhang met de omgeving. De organisatie van de evenementen ligt in handen van Ostfest BV.
 8. Culinair: het is helaas niet rendabel om een exclusief restaurant in Bedepuszta te exploiteren. In plaats daarvan, willen we in 2022 starten met ‘dinner&breakfast’ food events, waarbij gastkoks  koken met onze eigen teelt en producten uit de bossen van Nógrád. Op deze manier hopen we een netwerk op te zetten van lokale ondernemers die zich op een bijzondere manier met de productie of bewerking van voedsel bezighouden Het D&B programma zal bestaan uit een uitgebreid diner, live muziek in de bar of bij kampvuur, overnachting, ochtendwandeling en uitgebreid ontbijt verzorgd door innoverende koks.
 9. Kennis: de omgeving rond Bedepuszta leent zich heel goed voor veldwerk. Geologen (Bedepuszta ligt in een Geopark), archeologen (sporen van prehistorische bewoning in Bedepuszta), biologen (beschermen en verrijken flora en fauna) en historici (toegepaste geschiedenis van de direct omgeving) kunnen tezamen het landschap ‘leesbaar’ maken. Ook de in het dorp toegepaste oplossingen voor energie, water en circulariteit maken kennis inzichtelijk. Tenslotte wordt het Bedepuszta Project gezien als een interessant experiment en mogelijke bijdrage in de oplossing tegen de leegloop van het platteland in Europa. Al deze kennis en meer, komt in Bedepuszta samen.
 10. Biodiversiteit: in en rond het dorp houden we zo veel mogelijk rekening met de planten en dieren. Struiken voor kleine vogels, open stallen voor de zwaluwen, vennen voor de libellen en de kikkers, stapels hout en dakpannen voor vlinders en insecten, etc. We willen dit ook gaan toepassen in het land rondom het dorp middels het aanplanten van verschillende soorten bomen, het uitgraven van dichtgeslibte vennen en het aanleggen van hagen. Bij deze ontwikkeling krijgen we hulp van een Hongaarse bioloog.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

villageretreat.eu